ร้อยไหมก้างปลา

รีวิวโปรแกรม

* คลิกนิกได้รับอนุญาตจากผู้เข้ารับบริการแล้ว

โปรแกรมร้อยไหม ยกกระชับ จัดโครงสร้างใบหน้าให้หน้าเรียวได้รูป ลดความหย่อนคล้อยของผิว ด้วยไหมพรีเมียมจากเกาหลี ที่ยกกระชับได้ดี และเห็นผล แต่ก็สามารถสลายได้เองตามธรรมชาติ เหมาะสำหรับผู้ไม่ต้องการศัลยกรรมผ่าตัด หรือต้องพักเป็นระยะเวลานานๆ ช่วยแก้ไขจุดบกพร่องบริเวณต่างๆ ได้แก่ หางตา ร่องใต้ตา ร่องแก้ม ร่องน้ำหมาก พวงแก้ม ช่วยให้ใบหน้ามีมิติ ลดความหย่อนคล้อย ใบหน้าดูอ่อนเยาว์ลง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ 𝗕𝗲 𝗨 𝗖𝗹𝗶𝗻𝗶𝗰

สอบถามเรา